Versenyszabályzat

A VERSENYSZABÁLYZAT TARTALMA:

 1. A VERSENY CÉLJA
 2. A VERSENY FOLYAMATA
 3. A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
 4. A PÁLYÁZATOK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
 5. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
 6. A VERSENY DÍJA
 7. KAPCSOLATTARTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ A PÁLYÁZÓKKAL
 8. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA, SZERZŐI JOGOK
 9. ADATVÉDELEM, ÜZLETI TITKOK VÉDELME
 10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 11. PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT

 

 1. A VERSENY CÉLJA

A Fundamenta–Lakáskassza Zrt. (továbbiakban: Szervező) kétfordulós innovációs versenyt (továbbiakban: Verseny) hirdet. A Verseny témája: „Digitális megoldások a lakásfinanszírozásban(továbbiakban: Téma). A Verseny célja a lakásfinanszírozás területén a fogyasztói élményt növelő, a Szervező szolgáltatási portfóliójába illeszkedő, azt szélesítő és egyben a Szervező működési hatékonyságát javító digitális megoldások feltárása, továbbá – erre irányuló megállapodás megkötése esetén – a nyertes megoldás(ok) közös hasznosítása a Versenyen kiválasztott pályázóval/pályázókkal.

A Szervező a potenciális pályázók számára a lakásfinanszírozás területén tapasztalható kihívások, innovációs lehetőségek értelmezése, bemutatása céljából a Versenyre felkészítő webinart, workshopot, digitális fogadóórákat szervez. Ezeknek a felkészítő eseményeknek az időpontjai, valamint ezekre a jelentkezés módja a Verseny hivatalos honlapján, a https://digiverzum.fundamenta.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) érhetőek el.

 

 1. A VERSENY FOLYAMATA 
 • A pályázati dokumentáció (továbbiakban: Pályázat) benyújtására 2017. szeptember 4-től nyílik lehetőség.
 • A pályázók kérdéseiket a digiverzum@fundamenta.hu email címen tehetik fel 2017. október 13. napjáig. A kérdésekre a válaszokat a Szervező – amennyiben a kérdés nem irányul jogszabályban rögzített titokkörre – a pályázó részére a megadott email címre 2 munkanapon belül megküldi.
 • A Pályázat elektronikus benyújtásának határideje 2017. október 20. 12.00 óra.
 • A Pályázatok előszűrése 2017. október 27. napjáig lezárul. Ennek eredményéről a Szervező a pályázókat a Pályázatban megadott elektronikus értesítési email címen 2017. október 30. napján tájékoztatja.
 • Az értesítés tartalmazza, hogy a pályázó bekerült-e a második fordulóba. A Szervező nem köteles megindokolni a döntését. A második fordulóba bekerült pályázók az értesítő levélben egyben megkapják a szóbeli prezentáción megválaszolandó kérdéseket.
 • A második forduló időpontja 2017.  november 09. A második fordulóban a pályázók személyes prezentáció keretében mutatják be a pályázatukat, a pályázatban leírt megoldásukat (további részletek: “5. A Pályázatok értékelése és kiválasztása” c. pontban). A Szervező fenntartja magának a jogot az időpont megváltoztatására, az időpont változása esetén az érintett a pályázókat emailben, ésszerű időben értesíti.

 

 1. A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

A Versenyre pályázatot természetes és jogi személy, vagy természetes személyek csoportja nyújthat be.

 

 1. A PÁLYÁZATOK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

 

4.1.      A pályázatra benyújtható megoldás minimum készültségi szintje, kidolgozottsága:

A Versenyen indulni legalább mockup és architektúra szinten prezentálható megoldással lehet. A cél annak ábrázolása, hogy az ügyfél – legyen az a végső lakossági felhasználó, és/vagy a Fundamentahogyan használná az adott megoldást. A Pályázó képernyőképekkel, -tervekkel és sematikus ábrákkal mutassa be a megoldás funkcióit, felhasználó oldali felépítését, a teljes ügyfélutat, valamint a megoldás műszaki, technikai felépítését.

4.2.      A Pályázatok beadása:

A Pályázatot elektronikus formában a digiverzum@fundamenta.hu email címre 2017. október 20. napján 12.00 óráig kell beküldeni. A Pályázat beérkezéséről a pályázók egy munkanapon belül elektronikus úton visszaigazolást kapnak arra az email címre, amelyről a Pályázat beadásra került. A visszaigazoló email a Pályázat beérkezését erősíti meg.

A Szervező kizárólag a fenti időpontig elektronikus úton beérkezett, a jelen Versenyszabályzatban foglalt formai és tartalmi feltételeknek megfelelő Pályázatokat értékeli.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatok beadási határidejét módosítsa. Amennyiben erre sor kerül, azt ésszerű időben a Weboldalon publikálja.

Egy pályázó maximum három Pályázatot nyújthat be. Egy Pályázat egy megoldást tartalmazhat.

4.3.      A Pályázat érvényessége:

A Pályázat csak az aláírt (magánszemély esetében a pályázó magánszemély, jogi személyiségű pályázó esetén a társaságot képviselő személy(ek) aláírásával ellátott) és becsatolt Pályázói Nyilatkozattal együtt kerül befogadásra. (A Pályázói Nyilatkozat az oldal alján található linkről tölthető le.)

4.4.      A pályázatok formai követelményei:

 • A Pályázat elválaszthatatlan melléklete a Versenyszabályzatot elfogadó, aláírással ellátott ún. Pályázói Nyilatkozat (lásd az oldal alján), amelyet szkennelve, pdf-be konvertálva kell a Pályázati dokumentáció részeként beküldeni.
 • A Pályázati dokumentáció fő eleme a megoldást bemutató Prezentáció (un. „Pitch Deck”), amely tartalmazza a 4.1. pontban leírt képernyőképeket és/vagy -terveket, továbbá az architektúrát bemutató sematikus ábrá(ka)t is.
 • A Prezentáció készülhet MS Power Pointban, Keynote-ban, de mindkét esetben a végső file-t pdf-be átkonvertálva szükséges a digiverzum@fundamenta.hu e-mail címre beküldeni.
 • A Pályázat keretében beadandó Prezentációt folyamatos oldalszámozással kell ellátni.
 • A Prezentáció maximális terjedelme 15 slide.
 • A Pályázat maximális mérete 10 megabyte.

4.5.      A pályázatok tartalmi követelményei:

A pályázónak a Prezentációban az alábbi pontok mentén kell bemutatnia a megoldást:

 1. A megoldás szöveges bemutatása:
  1. Ki az ügyfél?
  2. Milyen problémára, ügyféligényre nyújt megoldást?
  3. Milyen pénzügyi termék(ek)hez, szolgáltatás(ok)hoz kapcsolódik a megoldás?
  4. Mi az az újdonság, innováció tartalom a megoldásban, ami ma nem érhető el elsősorban Magyarországon, másodsorban Közép-Kelet-Európában?
 2. A megoldás által elérhető előnyök bemutatása.
  1. Mi a megoldás értékajánlata?
  2. Melyek a megoldás által elérhető végfelhasználó oldali előnyök?
  3. Melyek a megoldás által, a Szervező számára elérhető előnyök?
  4. Mik a Pályázó 1-3 éves üzleti várakozásai a megoldás hasznosításával kapcsolatban?
 3. A megoldás jelenlegi életfázisának bemutatása.
  1. Hol tart most a megoldás fejlesztése, piaci bevezetése, piaci hasznosítása?
  2. A Szervezővel való együttműködéstől milyen számszerűsíthető eredményeket várnak?
  3. Mi az a három legfontosabb terület, ahol a Szervezőtől a legtöbb segítséget várja a Pályázó?
 4. A megoldás piaci bevezetéséhez szükséges további fejlesztési lépések, az integrációs folyamatok bemutatása a becsült időigénnyel együtt.
 5. A pályázó bemutatása.

4.6.      A pályázati dokumentáció felépítése:

 1. Nyitó slide: Pályázat elnevezése, Pályázó neve, elérhetőségek.
 2. A megoldást bemutató tartalmi slide-ok (max. 5 slide): a 4.5. részben felsorolt 5 pontot, pontonként 1-1 slide-on kell bemutatni.
 3. Záró slide: A Pályázat beadásáért felelős természetes személy pontos neve, email címe és telefonos elérhetősége.
 4. Melléklet, ami a 4.1. pontban leírt képernyőképeket, -terveket, sematikus ábrákat tartalmazza maximum 8 slide-on.
 5. Külön pdf file-ban az aláírt, szkennelt Pályázói Nyilatkozat (lásd az oldal alján).

 

 1. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS KIVÁLASZTÁSA

A Pályázatokat a Szervező vezetőiből és szakértőiből álló zsűri (továbbiakban: Zsűri) értékeli. A Zsűri a Pályázatokat elsősorban az alábbi szempontok mentén vizsgálja (a megoldás felhasználási lehetőségeitől függően):

 • a Pályázatban bemutatott innovatív megoldás újszerűsége, újszerű digitális megközelítése,
 • a megoldás által a Szervező számára elérhető versenyelőnyök,
 • a megoldás bevezetésének idő- és erőforrásigénye.

A második fordulóban a kiválasztott Pályázók személyes prezentáció keretében ismertetik a megoldásukat. A szóbeli prezentáció alapja a benyújtott pályázati dokumentáció. A szóbeli prezentációval kapcsolatos elvárások, illetve további információk:

 • A szóbeli prezentáció hossza a helyszíni kérdésekkel és válaszokkal együtt maximum 20 perc.
 • A prezentációnak a megoldás rövid bemutatása mellett a pályázónak a második fordulóról szóló levélben előzetesen megküldött kérdésekre adott válaszokat is tartalmaznia kell. A prezentáció hossza 12 perc.
 • A prezentáció javasolt tartalmi felépítése:
  • Az értékajánlat bemutatása.
  • A hasznosítási lehetőségek bemutatása.
  • A Fundamenta számára elérhető üzleti előnyök bemutatása.
  • Az implementáció lépéseinek bemutatása a csapat kompetenciáival együtt.
  • A pályázónak az előzetesen megküldött kérdésekre adott válaszainak bemutatása.

A második fordulóban a Zsűri a Pályázat és a szóbeli prezentáció alapján választja ki a nyertes pályázót/pályázókat. A Zsűri egynél több nyertes pályázót is hirdethet.

 

 1. A VERSENY DÍJA

6.1.      A Versenyen a Zsűri több nyertest is hirdethet. A nyertes(ek) számára a Szervező a Pályázatban bemutatott megoldás közös hasznosításának lehetőségét ajánlja fel.

A közös hasznosítás előkészítésére a Versenyt követően a nyertes Pályázóval, vagy nyertes Pályázókkal 90 napos együttműködés keretében kerül sor. Ennek során a Pályázó és a Szervező:

 • specifikálják a megoldás bevezetéséhez, a Szervező rendszereihez történő integráció idő- és erőforrásigényét.
 • Erőforrásterveket, közös piaci eredménytervet készítenek, valamint megtárgyalják az együttműködés, a közös hasznosítás üzleti feltételeit.
 • Kidolgozzák azokat a jogi dokumentumokat, amelyek alapján a közös hasznosítás elindulhat.

6.2.      A nyertes pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a 90 napos időszakaszban Magyarországon működő hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, közvetítő, pénzforgalmi szolgáltató képviselőjével, munkatársával nem tárgyal a Pályázatban bemutatott megoldás hasznosításával kapcsolatban.

 

 1. KAPCSOLATTARTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ A PÁLYÁZÓKKAL

7.1. A Versennyel kapcsolatos hivatalos információk és tájékoztatás a Weboldalon történik.

A hivatalos Versenyszabályzat, az Adatvédelmi tájékoztató, a Versennyel kapcsolatos egyéb információk a Weboldalon érhetők el. A Szervező a Versenyt érintő minden esetleges változásról ésszerű időben tájékoztatja a pályázókat. Ez a tájékoztatás elsősorban a Weboldalon keresztül történik.

7.2. A pályázatok eredményéről a pályázókat a Szervező a Pályázatban megadott email címen értesíti.

7.3. Pályázói kérdéseket a digiverzum@fundamenta.hu email címre lehet megküldeni.

 

 1. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA, SZERZŐI JOGOK

A Versenyre benyújtott Pályázatok szerzői jogai teljes mértékben a pályázót illetik. Amennyiben a Szervező a nyertes Pályázóval a 90 naptári napos együttműködési időszakot követően hasznosítási vagy más együttműködési szerződést köt, abban a szolgáltatásnyújtás szerzői jogi kérdéseiről kölcsönösen rendelkeznek a felek. Amennyiben a 90 naptári napos együttműködési időszak eredménytelenül zárul, a nyertes Pályázó pályázati projektjére vonatkozó szerzői jogok a pályázónál maradnak.

 

 1. ADATVÉDELEM, ÜZLETI TITKOK VÉDELME

A pályázók „Pályázói Nyilatkozat”-ban rögzítik a Versenyszabályzat elfogadását és egyben hozzájárulásukat adják adataik Szervező általi kezeléséhez.

A Szervező kijelenti, hogy a beérkezett Pályázatokat bizalmasan kezeli, az abban foglaltakat kizárólag a pályázat elbírálásához használja fel. A Szervező kijelenti, hogy a Pályázatok kezelésében és elbírálásában résztvevő munkatársak, továbbá a Zsűri kizárólag a Verseny elbírálása céljából használhatja fel a Pályázatot. A Szervező vállalja, hogy a Pályázatokat az üzleti titoknak megfelelő módon tárolja és biztosítja annak védelmét harmadik fél általi jogosulatlan hozzáféréssel szemben.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Pályázók tudomásul veszik, hogy a Versennyel, valamint a Versenyszabályzattal összefüggésben esetlegesen felmerülő jogviták tekintetében a Szervező székhelye szerint illetékes bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

 

A Versenyszabályzat további része a „Pályázói Nyilatkozat”.

 

 

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT

 

 1. Alulírott ………………………………………….. a Pályázó képviseletében kijelenti, hogy a Pályázatban bemutatott megoldás a pályázatot benyújtó önálló szellemi terméke.
 2. Kijelenti, hogy a Pályázatban bemutatott megoldás nem használ fel semmilyen olyan eljárást, megoldást, amelyre vonatkozóan bármely harmadik fél bármilyen szerzői, illetve szellemi tulajdonhoz fűződő joggal rendelkezik. Vállalja, hogy amennyiben a szellemi tulajdonjogok megsértését bizonyító információ jut a Szervező tudomására, úgy a Pályázatot a Szervező a Versenyből kizárja.
 3. Tudomásul veszi, hogy a Verseny nyertesének, nyerteseinek kiválasztása a Szervező kizárólagos hatáskörébe tartozik. Kijelenti, hogy a Szervező döntésével szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.
 4. Kijelenti, hogy amennyiben a Versenyt megnyeri, a Versenyszabályzat értelmében 90 naptári napig Magyarországon működő hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, közvetítő, pénzforgalmi szolgáltató képviselőivel, munkatársaival nem kezdeményez, illetve nem folytat tárgyalásokat.
 5. Elfogadja, hogy a Versenyen történő részvétel költségeit teljes mértékben maga viseli és hogy a Versenyen való részvétel nem jogosítja fel a pályázót ellentételezésre.
 6. Kijelenti, hogy a Verseny hivatalos Weboldalán közzétett Adatvédelmi Tájékoztatót a Pályázatban feltüntetett valamennyi természetes személy, együttműködő partner megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vették.
 7. Kijelenti, hogy a Pályázói Nyilatkozat elfogadásával az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot is elfogadja.
 8. Kijelenti, hogy a Pályázatban bemutatott megoldás megvalósításában, bevezetésében résztvevő természetes személyek hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a Verseny előkészítése, lebonyolítása során megadott adataikat Szervező kezelje.
 9. Kijelenti, hogy a pályázatban megnevezett természetes személyek hozzájárulását bírja arra, hogy a pályázat beadásától számított legfeljebb 12 hónapos időtartamig – a pályázati adatokat, illetve a Verseny alatt készített fényképeket, videókat marketing- és kommunikációs célokra felhasználja a Szervező. Vállalja a Szervező azonnali kártalanítását, amennyiben a pályázatban megnevezett természetes személyek a személyes adataik esetleges jogosulatlan felhasználásával kapcsolatban a Szervezővel szemben kártérítési vagy bármely egyéb igényt érvényesítenek.
 10. Kijelenti, hogy a Versenyszabályzatot megismerte, az abban foglaltakat magára és a Pályázatban megjelölt természetes személyek magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

A pályázó kijelenti, hogy a Versenyszabályzatban kért adatok megadása és kezelése önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés megkezdése előtt egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott személyes adatai kezeléséről. A tájékoztatást teljes mértékben megértette, és egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.; cg.:01-10-43304; NAIH-126311/2017, telefonszám: 06 1 411 8181; e-mail cím: adatkezeles@fundamenta.hu, honlap: www.fundamenta.hu) a megadott adatait kezelje. 

A pályázó hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy személyes adatait a Verseny szervezése során, csak és kizárólag, mint adatfeldolgozó a FinTech Group Kft. (cg.: 13-09-171368, NAIH-126302/2017) megismerhesse.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. szerint az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, telefonos elérhetőség.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásának hiányában 12 hónap.

Az adatkezelés helye: a Fundamenta mint adatkezelő székhelye és szerverei.

Az adatok felhasználása:  elektronikus úton és papír alapon történik, az Adatkezelő szerverein, illetve székhelyén.

Az adatok megőrzésének helye az Adatkezelő székhelye: Fundamenta Lakáskassza Zrt. székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 19-21.

 

Kelt,

 

……………………………………………. [helység, dátum]                   …………………………………………… [aláírás]

 

 

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE